برای نادیده گرفتن محتوا دکمه "Enter" را فشار دهید

وبلاگ شخصی امیرحسین بابائیان نوشته ها

و مکروا …

وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ﴿۵۴﴾و (یهود و دشمنان مسیح، برای نابودی او و آیینش،) نقشه کشیدند؛ و خداوند…