برای نادیده گرفتن محتوا دکمه "Enter" را فشار دهید

دسته: Uncategorized

و مکروا …

وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ﴿۵۴﴾و (یهود و دشمنان مسیح، برای نابودی او و آیینش،) نقشه کشیدند؛ و خداوند…